SMS

Kommando

Funktion

INFO

Nuvarande inställningar

TEMP

Aktuell temperatur i bilen

ON

Starta parkeringsvärmaren

ON:20

Startar värmaren i 20min

OFF

Slå av värmaren

START0630

Aktivera timer kl 6:30

STOP

Slå av värmaren och rensa timer

GPS

Senast mottagna GPS-position*

XGPS

Nuvarande GPS-position*

* Kräver GPS-mottagare

SAMTAL

Ring SIM-kortet/telefonnumret i DANHAG modulen som ett vanligt samtal.
Normal samtals-ton kommer att höras under tiden mottagaren verifierar numret från det inkommande samtalet.
Efter godkänd verifiering hörs "upptaget-ton" i samband med att parkeringsvärmaren aktiveras i bilen.
DANHAG® SMS/App-mottagare ser till att du & din bil får nytta av parkeringsvärmaren, varje dag...